Dům je víkendový konverzačně atmosférický a příběhový larp s prvky hledání řešení, odehrávající se uvnitř jedné budovy. Klade důraz mimo jiné na ztvárnění role, na kostým a na interakci.

Co tedy můžete od hry očekávat?

     Pozadím hry bude příběh Domu, který budou postavy částečně znát a částečně odhalovat. Do hry budou vstupovat vnější prvky, které do hry vnesou konflikty a situace k řešení. Dalším z pilířů hry bude vzájemná interakce postav - a tady platí, že co si do hry nepřinesete, to tam nebudete mít. Ovšem netřeba se obávat, samotné hře bude předcházet dílna, při které mnohé vztahy a interakční plochy vytvoříme.

Dílna?

Ano, nedílnou součástí hry je dílna, kterou to celé začne. V rámci této dílny spolu dotvoříme vzájemné vztahy postav, vytvoříme jim společnou minulost, zážitky a doplníme vědomosti. To vám umožní si hru plně vychutnat.

A kostým?

Ten při dílně vytvářet nebudeme, ten si udělejte doma.