Aelie, řečená Utopená

Historie postavy
Charakter postavy


Proč je v Domě?
Myslí si, že dokáže odejít z Domu?

Myslí si, že dokáže přímo ovlivnit hmotný svět?


Co si myslí, že umí?Alfréd "Ucho" Horník

Historie postavyCharakter postavy


Proč je v Domě?Myslí si, že dokáže odejít z Domu?

Myslí si, že dokáže přímo ovlivnit hmotný svět?


Co si myslí, že umí?

Před několika staletími, když lidé ještě věřili na nadpřirozené bytosti, žila byla lesní víla jménem Aelie. Zamilovala se ovšem do smrtelníka - zoufalou, leč neopětovanou láskou. Aniž by vyzradila svůj původ, uháněla ho, jak jen mohla, on se jí vyhýbal. Všichni, kdo ji znali, ji varovali před jejím citem a poukazovali na to, že tohle nemůže dopadnout dobře. A také nedopadlo.
Mladík se odstěhoval do vedlejší vesnice, aby se tam oženil s obyčejnou, smrtelnou dívkou. Aelie tajně zpovzdálí sledovala jejich štěstí a rostl v ní hněv. Jednou, když byl mladík - tehdy už zralý muž - v lese i se svou rodinou, nechala jej, jeho ženu i malé děcko, ovinout větvemi a kořeny stromů a hrozila mu, že jeho nejdražší zabije, pokud on sám nebude žít s ní. Smrtelník se snažil ji uprosit, ať tak nečiní, ale Aelie už byla příliš zoufalá a odhodlaná.
Celou scénu pozorovala z potoka Aelina příbuzná, vodní víla. Ani ona nechtěla, aby bylo smrtelníkům ublíženo. Viděla, že Aelina snaha je marná, že nikdy nemůže dostat to, co chce. Že už je příliš pozdě. Vyslala tedy pramínek vody, aby se obtočil kolem jejích kotníků a pošeptal jí, jak se věci mají, jaká je pravda.
Když Aelie vyslechla šeptavá slova vody, zhrozila se. Propustila tedy beze slova celou rodinu, která se v hrůze dala na útěk.
Aelie osaměla. Několik hodin hleděla na místo, kudy utekl její milovaný. Když padl soumrak, obrátila se a vstoupila do vody. Aelina sestra vodní víla by nikdy nepřipustila, aby voda Aelie ublížila. Pokud by sama nechtěla. A Aelie tolik nechtěla žít, že ani síly vodních vil proti tomu nic nezmohly.

Přes svou minulost je nyní jejím živlem voda. Podle toho i jedná. Většinou bývá klidná a soucitná, ale její nálady jsou proměnlivé. S ostatními se spíš přátelí.


Aelie splynula s vodou (je něco jako duch vody). Nechtěla zůstávat na místě tragédie a částečně odplynula, částečně se nechala donést do Domu. Dbala na svůj instinkt, že si dokáže vybrat místo, kde je jí nejlépe. A nepochybuje o správnosti svého výběru.


Ano


Ano


Aelie dokáže manipulovat s vodou. Ač sama neviditelná, dokáže způsobit, aby z kohoutků stále tekla (nebo kapala) voda, aby někudy prosákla voda. Kdokoli z obyčejných lidí se v její přítomnosti napije příliš hltavě, může se ošklivě zalknout. Takovým způsobem může Utopená i někoho zabít.

Narodil se na konci dvacátého století v době rozmachu počítačů a informatiky. A právě počítače se staly jeho prakticky jediným zájmem, jeho láskou a také jeho osudem.
Ale nepředbíhejme - Alfréd musel samozřejmě nejprve absolvovat nějaké to vzdělání, základní školu, gymnázium a posléze také vysokou školu - matfyz konkrétně, což se asi není čemu divit. V zásadě nikdy a nikde neměl mnoho přátel, tedy ve skutečném světě. Jakmile ovšem přičichl ke světu virtuálním, stával se podstatně společenským, upovídaným a odvážným mladým mužem. Ve škole mu nikdo neřekl jinak než "Ucho". Zvykl si na tu přezdívku tak, že se jí začal sám představovat. Společnost lidí nehledal - stačily mu počítače. A když už si chtěl s někým popovídat, připojil se k nějakému tomu chatu a hned bylo okolo lidí k pokecu spousta.
Jeho rodina žila v severních Čechách, už na střední škole byl na internátě a na vysoké pro změnu na koleji. Domů přestal jezdit někdy ve druháku. Při studiu si našel práci jako správce sítě v jednom DDM, kde se mohl věnovat tomu, co ho zajímalo nejvíc - počítačům. Časem přestal chodit na kolej, zůstával ve svém karmlíku a nikdo si ho nevšímal. Počítačová síť fungovala perfektně, všichni byli spokojení, a tak trochu zapomněli, že ho tu mají.
A Ucho se postupně ztratil. Prostě splynul s Domem, stal se jedním z Obyvatel - lidé ho zcela přestali vnímat a on už nikdy z Domu nevycházel.

Ucho se mezi Obyvateli cítí jako v internetových diskusích, takže je otevřený, společenský a přátelský. Když náhodou dojde na interakci s okolním světem, stává se plachým a nejraději by tu nebyl.

Počítačová síť, kterou spravoval, byla právě tady - a jak z Domu nevycházel, postupně s ním splynul.Ano.


Ano.
Ucho dokáže od pohledu poznat poruchu jakéhokoli elektronického zařízení a tuto poruchu také velmi rychle opravit. A také dokáže dotekem elektronické zařízení porouchat.